Handlingsrettet organisasjon

Kommunens organisasjon

Delmål
Kommunens organisasjon skal være en aktiv samfunnsbygger.
Godt tjenestetilbud i dag og i framtiden.
Strategier
• Ha robuste fagmiljø og effektiv drift.
• Være helhetsorientert og nytenkende.
• Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.