Mangfold og deltakelse

Mangfold

Delmål
En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold.
Trygghet mot diskriminering.
Strategier
• Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid.
• Ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering.
• Innarbeide prinsipper for universell utforming i kommunens planer.

Samfunnsdeltakelse

Delmål
Lokaldemokrati med god mulighet til samfunnsdeltakelse.
Strategier
• Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid.
• Ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering.
• Innarbeide prinsipper for universell utforming i kommunens planer.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.