Omtale av bestemmelser og retningslinjer

Plan- og bygningsloven som gjelder fra juli 2009 gir mange nye muligheter for generelle bestemmelser. En del retningslinjer fra tidligere plan er derfor omformet til generelle bestemmelser. Vedtekter om skilt og reklame i gjeldende kommuneplan 2006-2021 er videreført uten endringer. Disse bør revideres ved neste kommuneplanrullering.

Plandelen av plan- og bygningsloven er vedtatt og har trådt i kraft. Bygningsdelen er også vedtatt, men trer i kraft 1. juli 2010.

Miljøverndepartementet har derfor utarbeidet en forskrift om samvirke som omtaler hvordan henvisningene i plandelen skal ”veiledes” mot den gamle bygningsdelen.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.