Senterstrukturen

For tre bydelssentre er det foreslått justert avgrensing på plankartet:
• Areal ved Madlatorget, øst for Madlamarkveien, tas ut av senterområdet og omdisponeres til næringsformål.
• Areal nordvest for Hillevåg torg, regulert til offentlige tjenester, tas ut av senterområdet og omdisponeres til offentlig tjenesteyting og samsvarer med gjeldende reguleringsplan.
• Område ved Hundvågkrossen, regulert til og utbygd med boliger, tas ut av senterområdet og omdisponeres til boligformål.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.