DEL III Arealforvaltning

Menypunktene til venstre beskriver delmålene for arealforvaltningen i Stavanger i planperioden 2010-2025.

Last ned arealplankart over Stavanger kommune her. (NB: 50MB)

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.