Sammendrag

Menypunktene til venstre oppsummerer delmålene og alle strategiene som er nedfelt i planforslaget, ordnet etter målområde og kapittel i planen.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.