Visjon og verdier

Kommunens visjon “Sammen for en levende by” har vært ledestjernen ved revisjonen av kommuneplanen.

Sammen skal ansatte i Stavanger kommune forvalte de ressurser, tradisjoner, kvaliteter og verdier som er Stavanger. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid. Sammen skal ansatte og folkevalgte legge til rette for at Stavanger alltid skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Sammen med innbyggerne skal kommunen skape et dynamisk samfunn i takt med sin samtid.

Verdiene uttrykker hvordan kommunen skal arbeide og lede mot visjonen. Disse verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon: Er til stede, Vil gå foran, Skaper framtiden.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.